Adam Roman

Autor podejścia Thinking-Driven Testing i modelu TQED. Naukowiec ze zdecydowanie praktycznym zacięciem, „ortodoksyjny wyznawca” myślenia i zdrowego rozsądku. 

W inicjatywie Thinking-Driven Testing Adam pełni rolę merytorycznego przewodnika, który wyznacza kierunki rozwoju metodyki naszych szkoleń.

Doktor habilitowany nauk technicznych na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ, gdzie od wielu lat prowadzi badania oraz wykłady i seminaria z zakresu testowania i jakości oprogramowania. 

Uznany mówca i trener na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach testerskich (EuroStar, TestWell, Testing Cup, KraQA, WarszawQA i in.)

Autor monografii: „Testowanie i jakość oprogramowania. Modele, techniki, narzędzia” (PWN, 2015), „Thinking-Driven Testing” (Springer, 2018) oraz "A Study Guide to the ISTQB Foundation 2018 Syllabus”.

Jest twórcą i recenzentem pytań egzaminacyjnych ISTQB (AL-TA, AL-TAE) oraz sylabusów i słowników pojęć (Foundation Level 2018, Model-based testing, Performance testing i in.). Jest certyfikowanym testerem (ISTQB Full Advanced Level) oraz inżynierem jakości oprogramowania (ASQ Certified Software Quality Engineer).

Jakub Rosiński

Główna siła napędowa inicjatywy Thinking-Driven Testing. Zna od podszewki środowisko testerskie i wyzwania, z jakimi mierzą się testerzy na każdym szczeblu kariery zawodowej.

Sam swoją wiedzę i doświadczenie zdobywał na wielu stanowiskach, począwszy od inżyniera testów, aż po kierownika testów nadal zajmującego się „prawdziwym testowaniem”.

Od kilku lat szkoli, występuje na branżowych konferencjach i chętnie dzieli się wiedzą ze wszystkimi zainteresowanymi testowaniem. Jego wystąpienia cieszą się dużą popularnością dzięki niesamowitej charyzmie i umiejętności przekazywania wiedzy w niestandardowy i ciekawy sposób.

Testował aplikacje i urządzenia mobilne, systemy CRM wspierające badania medyczne, oprogramowanie loteryjne oraz systemy CPQ. Przeprowadza testy integracyjne, systemowe oraz akceptacyjne, w których wspiera i szkoli klientów, a także występuje jako odbiorca. 

Przeprowadza testy manualne (z największym naciskiem na zwinne testowanie eksploracyjne), automatyczne interfejsów użytkownika, API, czy wydajnościowe. 

Kieruje zespołem testowym, koordynując projekty testowe w całym cyklu życia oprogramowana i współtworzy procesy zapewniania jakości. 

Jest akredytowanym trenerem szkoleń ISTQB Foundation Level.

trenerzy thinking driven testing

Dołącz do naszego grona trenerskiego!

Wybierając specjalistów do naszego grona trenerów, kierujemy się jasnym kluczem:
- wieloletnia praktyka oraz głęboka wiedza ekspercka połączona z zaangażowaniem i pasją do swojej profesji.

Masz talent urodzonego mówcy? Potrafisz zainteresować, inspirować,  motywować i zarażać  innych do działania? Jeśli masz wysokie zdolności komunikacyjne, interpersonalne oraz charyzmę- dołącz do nas!