techniki_testowania

Techniki testowania

Jeden z naszych modułów szkolenia TDT prezentuje wiele formalnych technik testowania (w tym te standardowo omawiane przez większość podręczników czy sylabusy ISTQB), ale robi to z nieco głębszej perspektywy i w sposób nieszablonowy.

Zadania, z którymi spotkają się uczestnicy podczas szkolenia, nie ograniczają się do prostych, trywialnych przykładów zastosowania metod formalnych. Dotyczą praktycznych zagadnień i pokazują dobrze, że techniki te często są nietrywialne, a ich umiejętne zastosowanie może dać bardzo duże zyski.

Uczestnicy będą również mieli okazję praktycznego zastosowania modelu TQED podczas wykorzystywania technik testowania.

Źródło: Książka Adama Romana Thinking-Driven Testing: The Most Reasonable Approach to Quality Control