pułpaki_testowania

Pułapki testowania

Czy wiecie jakie są najczęstsze niebezpieczeństwa, na jakie może natknąć się tester w swojej pracy?

Po odpowiedź na to pytanie oraz umiejętność radzenia sobie z najtrudniejszymi problemami testerskimi, zapraszamy na szkolenie TDT- tworzenie efektywnych testów. Jeden z modułów szkolenia będzie poświęcony właśnie pułapkom testowania.

#Włącz myślenie
Z jakimi pułapkami testowania zdarzyło Wam się spotkać?

Źródło: Książka Adama Romana Thinking-Driven Testing: The Most Reasonable Approach to Quality Control