Metodyka THINKING DRIVEN TESTING

Włącz myślenie… 

Szkolenie kładzie bardzo duży nacisk na specyficzne i ważne typy myślenia, jakimi powinien charakteryzować się tester:

Myślenie abstrakcyjne

Zdolność do uogólniania jednostkowych przypadków i wyprowadzania z nich powszechnie obowiązujących reguł

Myślenie logiczne

Zdolność do wnioskowania (dedukcyjnego bądź indukcyjnego) na podstawie zadanych przesłanek poprzez wykorzystanie formalnych metod rozumowania

Myślenie krytyczne

Umiejętność oceny bądź wydania sądu na podstawie analizy zadanego problemu

Myślenie systemowe

Umiejętność patrzenia na system jako całość i rozumienia, jak zmiana w jednej jego części wpłynie na działanie całego systemu

Myślenie twórcze (kreatywne)

Umiejętność generowania nowych, często nieoczywistych, pomysłów lub idei

Myślenie analityczne

Umiejętność racjonalnego rozwiązywania złożonych i trudnych problemów wykorzystując pozostałe typy myślenia.

inicjatywa_5

Inicjatywa

Ideą podejścia Thinking-Driven Testing jest zwrócenie uwagi Testerów jak ważnym, a często niedocenianym, narzędziem ich pracy jest ich MÓZG i czynność MYŚLENIA.


model tqed

Model TQED

Model TQED to prosta i efektywna metoda zwiększająca kreatywność testerów i pozwalająca wyprowadzić wiele ciekawych, nietrywialnych przypadków testowych. Stosowana na etapie projektowania produktu, metoda TQED może ujawnić również wiele problemów, czy niejasności w wymaganiach. Sprawdza się więc również jako technika statyczna.