eksperyment_na_studentach

Metoda TQED czy działa? Eksperyment na studentach

Adam Roman przprowadził eksperyment na studentach, żeby sprawdzić czy metoda TQED rzeczywiście działa.

Hipotezą było czy użycie TQED zwiększa kreatywność testera i pozwala mu stworzyć efektywniejsze testy (tzn. takie, które z większym prawdopodobieństwem wykryją defekt)

Ocena idei testowych pod kątem kreatywności była dokonana prez zespół 13 testerskich eskpertów. Eksperci nie wiedzieli, którzy testerzy byli w grupie, która poznała model TQED, a które nie.

Wyniki pokazały, że grupa studentów, która poznała model TQED wymyśliła bardziej kreatywne idee testowe niż grupa kontrolna.

 

 
Średni czynnik kreatywności dla testera TQED
Średni czynnik kreatywności dla testera z grupy kontrolnej
p-value dla testu t-Studenta (statystyczna istotność)
Projekt A
(szlaban parkingowy)
31,28
25,31
0,07
Projekt B
(system biblioteczny)
22,13
17,29
0,1

 

Źródło: Książka Adama Romana Thinking-Driven Testing: The Most Reasonable Approach to Quality Control