Thinking Driven Testing
Dlaczego warto?

MODEL TQED

Prosta i skuteczna metoda zwiększająca kreatywność testerów, pozwalająca na konstruowanie efektywnych testów.

SPOŁECZNOŚĆ TDT

Dostęp do grupy społecznościowej TDT, w której zapewniamy wsparcie trenerów, dzielimy się wiedzą oraz aktualizujemy materiały.

KADRA EKSPERTÓW

Nasi trenerzy - niedoścignieni eksperci z bogatym doświadczeniem w dziedzinie testowania i prowadzenia szkoleń.

KREATYWNOŚĆ

Szkolenie opiera się na kreatywnym myśleniu, dlatego najistotniejszym narzędziem podczas szkolenia będzie umysł uczestników.

SKUTECZNOŚĆ

Efektywność naszego modelu nauczania opiera się na warsztatowym podejściu i indywidualnym wsparciu.

MATERIAŁY

Niezbędne materiały w formie drukowanej na szkoleniu, a także pakiet materiałów elektronicznych - online.

Inicjatywa

Ideą podejścia Thinking-Driven Testing jest zwrócenie uwagi Testerów jak ważnym, a często niedocenianym, narzędziem ich pracy jest ich mózg i czynność myślenia.

Metodyka Thinking Driven Testing

Włącz myślenie… 

Szkolenie kładzie bardzo duży nacisk na specyficzne i ważne typy myślenia, jakimi powinien charakteryzować się tester:

Myślenie abstrakcyjne

Zdolność do uogólniania jednostkowych przypadków i wyprowadzania z nich powszechnie obowiązujących reguł

Myślenie logiczne

Zdolność do wnioskowania (dedukcyjnego bądź indukcyjnego) na podstawie zadanych przesłanek poprzez wykorzystanie formalnych metod rozumowania

Myślenie krytyczne

Umiejętność oceny bądź wydania sądu na podstawie analizy zadanego problemu

Myślenie systemowe

Umiejętność patrzenia na system jako całość i rozumienia, jak zmiana w jednej jego części wpłynie na działanie całego systemu

Myślenie twórcze (kreatywne)

Umiejętność generowania nowych, często nieoczywistych, pomysłów lub idei

Myślenie analityczne

Umiejętność racjonalnego rozwiązywania złożonych i trudnych problemów wykorzystując pozostałe typy myślenia.

Szkolenia

Celem szkoleń Thinking-Driven Testing jest dostarczenie uczestnikom praktycznych metod tworzenia efektywnych testów oraz nauka specyficznego, niezwykle ważnego dla testera myślenia analitycznego. To właśnie stanowi podstawowy zestaw umiejętności każdego dobrego testera.

Nasi partnerzy

Zapraszamy

Kontakt

Masz pytania? Wyślij zapytanie przez formularz kontaktowy.